Advertisement

Intensivecaregeneeskunde

 • J.G. van der Hoeven
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

De intensivecaregeneeskunde (IC-geneeskunde) houdt zich bezig met (dreigende) stoornissen van vitale orgaansystemen die in korte tijd kunnen leiden tot een levensbedreigende situatie. Het werkterrein is daarmee zeer breed en een multidisciplinaire samenwerking is dan ook een voorwaarde voor een optimaal resultaat. In ons land is de IC-geneeskunde een aandachtsgebied binnen de diverse basisspecialismen. De totale opleidingsduur is twee jaar, waarna men zich kan registreren als ‘intensivist’. De intensivist treedt meestal op als coördinator van het multidisciplinaire behandelteam.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Ben Abraham R, Weinbroum AA. Resuscitative challenges in nerve agent poisoning. Eur J Emerg Med 2003;10:169–75.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Cooper MS, Stewart PM. Corticosteroid insufficiency in acutely ill patients. N Engl J Med 2003;348:727–34.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Dutton RP, McCunn M. Traumatic brain injury. Curr Opin Crit Care 2003;9:503–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Hotchkiss RS, Karl IE. The pathophysiology and treatment of sepsis. N Engl J Med 2003;348:138–50.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Kales SN, Christiani DC. Acute chemical emergencies. N Engl J Med 2004;350:800–8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Landry DW, Oliver JA. The pathogenesis of vasodilatory shock. N Engl J Med 2001;345:588–95.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Pinhu L, Whitehead T, Evans T, Griffiths M. Ventilator-associated lung injury. Lancet 2003;361:332–40.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Pinsky MR. Hemodynamic monitoring in the intensive care unit. Clin Chest Med 2003;24:549–60.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Ware LB, Matthay MA. The acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med 2000;324:1334–49.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2007

Authors and Affiliations

 • J.G. van der Hoeven
  • 1
 1. 1.Afdeling Intensive CareUniversitair Medisch Centrum St RadboudNijmegen

Personalised recommendations