Advertisement

Bloeddruk en circulatie

 • P.W. de Leeuw
 • W.H. Birkenhäger
Part of the Quintessens book series (QUI)

Abstract

Een adequate weefselperfusie is essentieel voor het handhaven van de grootte en de samenstelling van de extracellulaire vloeistof (ook wel interne milieu genoemd). Het lichaam beschikt dan ook over een groot aantal regelsystemen en compensatiemechanismen die erop gericht zijn de bloedcirculatie zo goed mogelijk af te stemmen op de weefselbehoefte.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Berne RM, Levy MN. Cardiovascular physiology. 8th ed. St Louis: Mosby; 2000.Google Scholar
 2. Bongard FS, Sue DY. Current critical care diagnosis and treatment. New York: McGraw-Hill; 2003.Google Scholar
 3. Brenner BM, editor. Brenner & Rector’s The kidney. 7th ed. Philadelphia: Saunders; 2004.Google Scholar
 4. Halperin ML, Goldstein MD. Fluid, electrolyte, and acid-base physiology. A problem-based approach. 7th ed. Philadelphia: Saunders; 1999.Google Scholar
 5. Jong PE de, Koomans HA, Weening JJ, editors. Klinische nefrologie. 3e dr. Utrecht: Bunge; 2000.Google Scholar
 6. Rose BD, Post T. Clinical physiology of acid-base and electrolyte disorders. 5th ed. New York: McGraw-Hill; 2001.Google Scholar
 7. Schrier RW, editor. Renal and electrolyte disorders. 6th ed. Philadelphia: Lippincott-Raven; 2002.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2007

Authors and Affiliations

 • P.W. de Leeuw
  • 1
 • W.H. Birkenhäger
  • 2
 1. 1.Afdeling Interne GeneeskundeAcademisch Ziekenhuis MaastrichtMaastricht
 2. 2.Emeritus-hoogleraar Inwendige GeneeskundeRotterdam

Personalised recommendations