Advertisement

Intensieve gedragstherapie aan jonge kinderen met een autismespectrumstoornis in kinderdagcentra

 • Nienke Peters-Scheffer
 • Monique Muldersen
 • Robert Didden

Abstract

Wanneer Robin 21½ jaar oud is, bemerkt zijn moeder een achterstand in zijn spraak, taal en motoriek. Tevens vertoont Robin in zichzelf gekeerd gedrag. Via integrale vroeghulp wordt hij voor nadere diagnostiek en ontwikkelingsstimulering aangemeld bij een kindercentrum. Hier blijkt dat hij een forse ontwikkelingsachterstand heeft. Hij spreekt slechts enkele woordjes en zijn spel vertoont ernstige beperkingen. Het contact met andere kinderen verloopt zeer moeizaam en volgens zijn moeder is Robin bang voor hen. Hij heeft veel moeite met veranderingen en een sterke behoefte aan duidelijkheid en structuur. Robin gilt of gooit met spullen wanneer hij boos is of niet begrepen wordt.Wanneer later in dat jaar psychiatrisch onderzoek wordt uitgevoerd, blijkt dat er bij Robin sprake is van een autismespectrumstoornis (ASS).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

 1. Birnbrauer, J. S. & Leach, D. J. (1993). The Murdoch Early Intervention Program after 2 years. Behavior Change, 10, 63–74.Google Scholar
 2. Boyd, R. (1998). Sex as a possible source of group inequivalence in Lovaas (1987). Journal of Autism and Developmental Disorders, 28, 211–215.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Cohen, H., Amerine-Dickens, M.M.S., Smith, T. (2006). Early intensive behavioral treatment: replication of the UCLA model in a community setting. Journal of developmental & behavioral pediatrics, 27, 145–155.CrossRefGoogle Scholar
 4. Dawson, G. & Osterling, J. (1997). Early intervention in autism. In: M. Guralnick (ed.), The effectiveness of Early Intervention (p. 307–326). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing.Google Scholar
 5. Eikeseth, S., Smith, T., Jahr, E. & Eldevik, S. (2002). Intensive behavioral treatment at school for 4- to 7-year-old children with autism. Behavior Modification, 26, 49–68.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Eldevik, S., Eikeseth, S., Jahr, E. & Smith, T. (2006). Effects of low-intensity behavioral treatment for children with autism and mental retardation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36, 211–224.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Gresham, F. & MacMillan, D. (1998). Early intervention project. Can its claims be substantiated and its effects replicated? Journal of Autism and Developmental Disorders, 28, 5–13.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Leaf, R. & McEachin, J. (1999). A Work in Progress: Behavior Management Strategies and a Curriculum for Intensive Behavioral Treatment of Autism. New York: DRL books.Google Scholar
 9. Lovaas, I. (1987). Behavioral treatment and normal educational and intellectual functioning in young autistic children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 3–9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Lovaas, I. (1993). The development of a treatment-research project for developmentally disabled and autistic children. Journal of Applied Behavior Analysis, 26, 617–630.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 11. Lovaas, I. (2003). Teaching Individuals with Developmental Delays: Basic Intervention Techniques. Austin: Pro-Ed.Google Scholar
 12. Maurice, C., Green, G. & Foxx, R. (2001). Making a Difference: Behavioral Intervention for Autism. Austin: Pro-Ed.Google Scholar
 13. McEachin, J., Smith, T. & Lovaas, I. (1993). Long-term outcome for children with autism who received early intensive behavioral treatment. American Journal on Mental Retardation, 97, 359–372.PubMedGoogle Scholar
 14. Mundy, P. (1993). Normal versus high-functioning status in children with autism. American Journal on Mental Retardation, 97, 381–384.Google Scholar
 15. Sallows, G. & Graupner, T. (2005). Intensive behavioral treatment for children with autism: Four-year outcome and predictors. American Journal on Mental Retardation, 110, 417–438.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Schopler, E., Short, A. & Mesibov, G. (1989). Relation of behavioral treatment to ‘normal functioning’: comment on Lovaas. Journal of Consulting Clinical Psychology, 55, 3–9.Google Scholar
 17. Smith, T., Eikeseth, S., Klevstrand, M. & Lovaas, I. (1997). Intensive behavioral treatment for preschoolers with severe mental retardation and Pervasive Developmental Disorder. American Journal on Mental Retardation, 102, 238–249.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Smith, T., Groen, A. & Wynn, J. (2000). Randomized trial of intensive early intervention for children with pervasive developmental disorder. American Journal on Mental Retardation, 105, 269–285.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Sturmey, P. & Fitzer, A. (eds.) (2007). Autism spectrum disorders. Applied behavior analysis, evidence, and practice. Austin, TX: Pro-Ed.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

 • Nienke Peters-Scheffer
 • Monique Muldersen
 • Robert Didden

There are no affiliations available

Personalised recommendations