Advertisement

Inleiding

De moeizame weg van probleem naar een wetenschappelijk verantwoord interventieprogramma
  • A. P. Buunk
  • P. Veen

Abstract

Er is in de afgelopen decennia een overweldigende hoeveelheid kennis geproduceerd in de sociale psychologie. Jaarlijks verschijnen honderden boeken en duizenden tijdschriftartikelen waarin de bevindingen worden gerapporteerd van fundamenteel onderzoek naar onderwerpen zoals cognitieve vertekeningen bij de sociale waarneming, attitudeverandering en voorlichting, stereotypen en discriminatie, rechtvaardigheid, agressie en altruïsme, interpersoonlijke attractie en intieme relaties, besluitvorming en samenwerking in groepen, en competitie tussen groepen. Daarnaast wordt er toegepast sociaal-psychologisch onderzoek gepubliceerd op uiteenlopende terreinen, zoals arbeid en organisatie, milieu, lichamelijke en psychische gezondheid, recht en criminaliteit, economisch gedrag, en etnische minderheden.

Copyright information

© A.P. Buunk, Groningen en P. Veen, Weybridge (Engeland) 1995

Authors and Affiliations

  • A. P. Buunk
  • P. Veen

There are no affiliations available

Personalised recommendations