Omgaan met neerslachtige stemmingen en depressie

  • William R. Miller
  • Ricardo F. Muñoz

Abstract

Gerrits vrienden wisten dat wanneer hij ze belde en zei: ‘Laten we dronken gaan worden’, dat betekende: ‘Ik heb het moeilijk en ik heb gezelschap nodig’. Toen dit steeds vaker begon te gebeuren maakten ze zich wel zorgen over hem, maar ze zaten in een diep ingesleten patroon waarin ze samen dronken maar zich niet bemoeiden met wat hem dwars zat. Pas toen hij van zijn werk begon te verzuimen en ze hoorden dat hij misschien ontslagen zou worden, besloten ze om het patroon te doorbreken en hem op de man af te vragen wat er aan de hand was. Hij was duidelijk zwaar depressief geraakt en er waren zelfs gedachten aan suïcide bij hem opgekomen. Ze drongen erop aan dat hij hulp zou zoeken bij de bedrijfsgeneeskundige dienst, wat hij uiteindelijk ook deed. De weken daarna leerde Gerrit andere manieren om met zijn depressie om te gaan. Zijn vrienden steunden hem en organiseerden activiteiten waarbij ze hem gezelschap konden houden zonder alcohol te drinken. Toen de depressie voorbij was konden ze weer een paar biertjes gaan drinken. Maar Gerrit had ze verteld dat alcohol op zich bij hem een depressie kon veroorzaken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • William R. Miller
  • Ricardo F. Muñoz

There are no affiliations available

Personalised recommendations