Advertisement

Blijft deze werknemer of groep van werknemers gezond? Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek

  • C.T.J. Hulshof
  • J.H.A.M. Verbeek

Abstract

Periodiek onderzoek naar de gezondheid van werknemers is een belangrijke activiteit van de bedrijfsarts. Door de historische ontwikkeling zijn er diverse vormen van periodiek onderzoek ontstaan. Er wordt gericht onderzoek gedaan naar de effecten van gezondheidsrisico's in het werk. Met vragenlijsten wordt periodiek onderzoek gedaan ook met als doel problemen op het gebied van werk en gezondheid te signaleren. Daarnaast wordt periodiek onderzoek gedaan, gericht op verbeteren van lifestylefactoren, bijvoorbeeld ter preventie van hart-en vaatziekten Als derde vorm wordt bij risicoberoepen, zoals brandweerlieden, periodiek de arbeidsgeschiktheid beoordeeld.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Arbouw. Bedrijfstakatlas. Arbeid en gezondheid in de bouwnijverheid. Amsterdam: Arbouw, 1997.Google Scholar
  2. Kauppinen T, Toikkanen J. Health and hazard surveillance – needs and perspectives. Scand J Work Environ Health 1999;25(l):61–67.PubMedGoogle Scholar
  3. Koh D, Aw TC. Surveillance in occupational health. Occup Environ Med 2003;60(9): 705–710.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • C.T.J. Hulshof
  • J.H.A.M. Verbeek

There are no affiliations available

Personalised recommendations