Advertisement

Hoe blijven werknemers gezond aan het werk? Arbo- en verzuimbeleid in het bedrijf

  • F.J.H. van Dijk
  • J.H. Kwantes

Abstract

Beroepsziekten en gezondheidsrisico's moeten worden aangepakt in bedrijven. Werkgevers en werknemers zijn daarom verplicht samen vorm te geven aan een preventief beleid in het bedrijf. Ze worden daarbij geadviseerd door bedrijfsartsen en andere arbospecialisten, vaak werkend in een arbodienst. De voorwaarden voor een gezond beleid in een bedrijf liggen vast in de Arbowet en worden gecontroleerd door de Arbeidsinspectie.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. AI-1 (ArboInformatieblad), Arbo- en verzuimbeleid (5e dr.). Den Haag: Sdu, 2004. CBS via www.statline.cbs.nl (maart 2005).
  2. www.arbo.nl Via deze gratis website is toegang te verkrijgen tot veel relevante informatie, zoals tot alle recente wetgeving inclusief de laatste wijzigingen (Arbowet, Arbeidsomstandighedenbesluit, Beleidsregels, Lijst wettelijke grenswaarden, ArboInformatiebladen), de meest recente Arbobalans, het meest recente Signaleringsrapport beroepsziekten, recente cijfers over arbeidsongevallen en ziekteverzuim.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • F.J.H. van Dijk
  • J.H. Kwantes

There are no affiliations available

Personalised recommendations