Advertisement

Is dit werk ongezond? Gezondheidsrisico's in het werk

 • M.H.W. Frings-Dresen
 • A.J. van der Beek
 • M.M. Verberk
 • J.B.A. Kipp
 • P.B.A. Smits
Chapter
 • 503 Downloads

Abstract

De belangrijkste gezondheidsrisico's die op een werkplek voorkomen, worden in dit hoofdstuk besproken. Het herkennen en beoordelen van gezondheidsrisico's door werkplekonderzoek en risico-inventarisatie komt eerst aan bod, met aandacht voor bijzondere risicogroepen. Vervolgens worden de gezondheidsrisico's beschreven, met de mogelijke effecten op de gezondheid, de methoden om ze op een werkplek te beoordelen en tenslotte de preventieve interventies. Achtereenvolgens komen de volgende risico's aan bod: fysieke, psychologische, fysische, chemische, biologische en ploegendienst.

Literatuur

 1. Åstrand PO, Rodahl K. Textbook of work physiology. (3rd ed.). New York: McGrawHill, 1986.Google Scholar
 2. Peereboom KJ, Jansen JP (red.). Handboek fysieke belasting. 's-Gravenhage: Sdu, 2004/ 2005.Google Scholar
 3. Punnett L, Wegman DH. Work-related musculoskeletal disorders: the epidemiologic evidence and the debate. J Electromyogr kinesiol 2004;14:13–23.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Waters TR, PutzAnderson V, Garg A, Fine LJ. Revised NIOSH equation for the design and evaluation of manual lifting tasks. Ergonomics 1993;36:749–76.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Psychische aandoeningen en vermoeidheid in de arbeidssituatie: www.psychischenwerk.nl.
 6. Besluit stralingsbescherming 2002, Wetgeving stralingsbescherming. Lelystad: Koninklijke Vermande, 's-Gravenhage: Sdu, 2002. Toegang: www.vrom.nl.
 7. Brouwer G, Eijnde JHGM van den. Praktische stralingshygiëne. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 2003.Google Scholar
 8. Griffin MJ. Minimum health and safety requirements for workers exposed to handtransmitted vibration and whole-body vibrations in the European Union; a review. Occup Environ Med 2004;61(5):387–97. Review.Google Scholar
 9. ICRP Publication 60. Recommendations of the International Commission on Radiological Protection. London: Pergamon press, 1991. Toegang: www.icrp.org.
 10. May JJ. Occupational hearing loss. Am J Ind Med. 2000;37(1):112–20. Review.Google Scholar
 11. Reports of the United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR). New York. Toegang: www.unscear.org.
 12. Seppanen OA, Fisk WJ. Summary of human responses to ventilation. Indoor Air. 2004; 14(7):102–18. Review.Google Scholar
 13. Klaassen CD,Watkins J (eds). Casarett and Doull's Toxicology; the basic science of poisons. New York: MacMillan, 1998.Google Scholar
 14. Meulenbelt J, Vries I de, Joore JCA (eds). Behandeling van acute vergiftigingen; praktische richtlijnen. Houten/Diegem: Bohn Stafleu Van Loghum, 1999.Google Scholar
 15. Ministerie van SZW. De Nationale MAC-lijst 2001. 's-Gravenhage: Sdu, 2001.Google Scholar
 16. World Health Organisation. Biological monitoring of chemical exposure in the workplace; guidelines. Volume 1, volume 2. Genève: WHO/ICPS, 1996.Google Scholar
 17. Douwes J, Thorne P, Pearce N, Heederik D. Bioaerosol health effects and exposure assessment: progress and prospects. Ann Occup Hyg 2003;47:187–200.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Stinis HPJ. Biologische factoren. In: praktijkcahier VGWM nr. 41. Alphen aan den Rijn: Kluwer, 2004.Google Scholar
 19. Folkard S, Tucker P. Shift work, safety and productivity. Occup Med (Lond). 2003 Mar; 53(2):95–101. Review.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • M.H.W. Frings-Dresen
 • A.J. van der Beek
 • M.M. Verberk
 • J.B.A. Kipp
 • P.B.A. Smits

There are no affiliations available

Personalised recommendations