Advertisement

Kan deze patiënt werken? Begeleiding van zieke werknemers

  • J.H.A.M. Verbeek
Chapter

Abstract

Zieke werknemers worden in principe begeleid door de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt de arbeidsgeschiktheid, signaleert problemen, intervenieert om werkhervatting weer mogelijk te maken, adviseert en stelt een begeleidingsplan op. In dit hoofdstuk wordt een algemene aanpak voor begeleiding voorgesteld. De aanpak wordt uitgewerkt voor werknemers met rugklachten, overspannenheid, hartinfarct en kanker en is gebaseerd op de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsen Bedrijfsgeneeskunde.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. NVAB. Richtlijnen voor het handelen van de bedrijfsarts. www.nvab-online.nl.
  2. Cox R, Edwards, FC, Palmer K (eds). Fitness for work, the medical aspects. Oxford: Oxford Medical Publications, 2000.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • J.H.A.M. Verbeek

There are no affiliations available

Personalised recommendations