Advertisement

Ziek door het werk? Werknemers met beroepsziekten

  • J.H.A.M. Verbeek
  • G. van der Laan
Chapter

Abstract

Beroepsziekten worden vaak niet herkend. Dat is jammer, want ze vormen een belangrijke aanleiding voor preventieve maatregelen in de werksituatie. De diagnose beroepsziekte is zinvol voor therapie, begeleiding en financiële compensatie. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste categorieën beroepsziekten behandeld.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. Registratierichtlijnen beroepsziekten: www.beroepsziekten.nl.
  2. Baxter PJ, Adams PH, Aw T, Cockcroft A, Harrington JM (eds). Hunter's diseases of occupations. (9th ed.). London: E Arnolds, 2000.Google Scholar
  3. van der Laan G, Pal TM, Bruynzeel DP (eds).Beroepsziekten in de praktijk. Maarssen: Elsevier, 2002.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • J.H.A.M. Verbeek
  • G. van der Laan

There are no affiliations available

Personalised recommendations