Advertisement

De relatie tussen werk en gezondheid

  • J.H.A.M. Verbeek

Abstract

De relatie tussen werk en gezondheid is complex. Werk heeft voor de meeste mensen een positieve functie die het welzijn vergroot. Belastende factoren in het werk kunnen echter ook tot beroepsziekten leiden. Anderzijds kunnen gezondheidsproblemen de mogelijkheden om te werken ernstig beperken. Voor beide relaties worden in dit hoofdstuk modellen en verklaringen gegeven. De relatie tussen werk en gezondheid is het aandachtsgebied van de bedrijfsarts.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. Crowther R, Marshall M, Bond G, Huxley P. Vocational rehabilitation for people with severe mental illness. Cochrane Database Syst Rev 2001;2:CD003080.Google Scholar
  2. Netherlands WHO-FIC Collaborating Centre. ICF (Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health). Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2002. www.rivm.nl/whofic/.
  3. Newman LS. Occupational illness. N Engl J Med. 1995;333(17):1128–34.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  4. Verbeek J, Husman K, Dijk F van, Jauhiainen M, Pasternack I, Vainio H. Building an evidence base for occupational health interventions. Scand J Work Environ Health 2004;30(2):164–70.PubMedGoogle Scholar
  5. Verma DK, Purdham JT, Roels HA. Translating evidence about occupational conditions into strategies for prevention. Occup Environ Med 2002;59(3):205–13.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  6. Westerholm P, Nisltun T, Ovretveit J (eds). Practical ethics in occupational health. Abingdon UK: Radcliffe, 2004.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • J.H.A.M. Verbeek

There are no affiliations available

Personalised recommendations