Advertisement

‘Bloedinkjes’ op de onderbenen bij een 50-jarige man

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

Abstract

Een 50-jarige man heeft het afgelopen jaar enkele malen een klassieke galsteenkoliek gehad. Hij heeft hiervoor een cholecystectomie ondergaan waarbij een geschrompelde galblaas met galstenen werd verwijderd. Circa zes weken na de operatie ontstaat pijn bij ademen rechts en ontwikkelt zich beenoedeem, rechts meer dan links. Er wordt gedacht aan een trombosebeen met longembolieën maar hiervoor worden bij uitgebreid onderzoek, inclusief de perfusieventilatiescan van de longen, geen aanwijzingen gevonden. Weer een week later ontstaan ‘bloedinkjes’ op de benen en de nates, die wat verheven aanvoelen (zie fig. 7).

Literatuur

 1. Mason PD, Pusey CD. Glomerulonephritis: diagnosis and treatment. BMJ 1994;309:1557–1563.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Snoek BE van der et al. Dysmorfe erytrocyten in het urinesediment bij het onderscheiden van urologische en nefrologische oorzaken van hematurie. Ned Tijdschr Geneeskd 1994;138:721–726.PubMedGoogle Scholar

Zie verder:

 1. Cotran et al. 5e druk: Henoch-Schönlein purpura, pag. 960.Google Scholar
 2. Hoedemaeker et al. 3e druk: Glomerulaire afwijkingen bij gegeneraliseerde vasculitis en stolling, pag. 368–369.Google Scholar
 3. Souhami and Moxham 2e druk: Renal involvement in non renal and multisystem disease, pag. 822–824.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations