Advertisement

In korte tijd ontstane kortademigheid in rust bij een 65-jarige man

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink
Chapter

Abstract

Een 65-jarige man in een goede lichamelijke conditie maakt met succes en plezier een rondreis door Afrika. Afgezien van een korte periode met reizigersdiarree, hebben zich op deze reis geen lichamelijke ongemakken voorgedaan. Na deze vakantietrip ontwikkelt zich in ongeveer vijf dagen tijd kortademigheid, eerst bij inspanning, later in rust, met een kriebelhoest. Het lichaamsgewicht stijgt met circa 7 kg en vooral de buik is daarbij in omvang toegenomen. Wegens het bestaande vermoeden van een cardiale insufficiëntie wordt de patiënt opgenomen.

Literatuur

 1. Mason PD, Pusey CD. Glomerulonephritis: diagnosis and treatment. BMJ 1994;309:1557–1563.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Snoek BE van der et al. Dysmorfe erytrocyten in het urinesediment bij het onderscheiden van urologische en nefrologische oorzaken van hematurie. Ned Tijdschr Geneeskd 1994;138:721–726.PubMedGoogle Scholar

Zie verder:

 1. Souhami and Moxham 2e druk: Acute poststreptococcal glomerulonephritis, pag. 818–819.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations