Advertisement

Een stormachtig verlopend ‘griepje’ bij een 28-jarige man

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

Abstract

Een 28-jarige man die voorheen altijd gezond is geweest, ontwikkelt in november 1991 een wat griepachtig beeld met neusverkoudheid, algemene malaise en een droge prikkelhoest. De temperatuur loopt daarbij op tot 39 °C en de patiënt wordt door de huisarts behandeld met antibiotica (amoxicilline). De temperatuur daalt evenwel niet, de klachten nemen niet af en het hoesten neemt toe met af en toe opgeven van wat wittig sputum met een streepje bloed. Dit is aanleiding tot het maken van een thoraxfoto medio december. Hierop wordt in de rechter onderkwab een verdichting c.q. infiltraat gezien met mogelijk holtevorming.

Literatuur

 1. Snoek BE van der et al. Dysmorfe erytrocyten in het urinesediment bij het onderscheiden van urologische en nefrologische oorzaken van hematurie. Ned Tijdschr Geneeskd 1994;138:721–726.PubMedGoogle Scholar

Zie verder:

 1. Cotran et al. 5e druk: Rapidly progressive glomerulonephritis, pag. 947 en Inflammatory disease – the vasculitides, pag. 489–492, 496–497.Google Scholar
 2. Hoedemaeker et al. 3e druk: Glomerulaire afwijkingen bij gegeneraliseerde vasculitis en stolling, pag. 368–369.Google Scholar
 3. Souhami and Moxham 2e druk: Idiopathic rapidly progressive glomerulonephritis. Renal involvement in non renal and multisystem disease, pag. 822–824.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations