Advertisement

Nefrogene diabetes insipidus door hypokaliëmie

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 37-jarige vrouw wordt naar de Eerste Hulp gebracht omdat zij een ‘insult’ zou hebben gehad. Haar voorgeschiedenis vermeldt een alcoholische pancreatitis en een ulcus pepticum.

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 842–848 en 851–853.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations