Advertisement

nsaid’s en nierinsufficiëntie

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

De patiënt is een 49-jarige gehuwde beveiligingsbeambte die wordt opgenomen omdat hij sinds één dag helemaal niet meer plast en de creatinine-concentratie in zijn bloed 842 μmol/l bedraagt. De patiënt is altijd goed gezond geweest.

Literatuur

  1. Lancet 1995;346:1533–40.Google Scholar

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 794–795 en 800–816.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations