Advertisement

Ureum versus creatinine

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink
Chapter

Abstract

De patiënt is een 68-jarige man die zich na een lunch misselijk voelt. Vijf uur later wordt hij duizelig en moet hij gaan liggen om niet van zijn stokje te gaan. Zijn vrouw vindt hem er dan ‘grauw’ uitzien.

Literatuur

  1. Lancet 1996;347:1138–1140. Zie verder:Google Scholar
  2. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 786–798.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations