Advertisement

Chylurie, een zeldzame maar leerzame aandoening

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 59-jarige man werd verwezen omdat zijn urine er als melk uitzag. Aanvankelijk was dit intermitterend, doch de laatste maanden continu. In de laatste maanden was hij daarbij 10 kg afgevallen.

Literatuur

  1. N Engl J Med 1990;323:552–553 en J Urol 1991;146:1374–1376.Google Scholar

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 305–309.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations