Advertisement

Macroscopische hematurie na tonsillectomie bij een 35-jarige vrouw

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink
Chapter

Abstract

Een 35-jarige vrouw heeft regelmatig keelontsteking met opgezette pijnlijke tonsillen en koorts tot 38,5°C; het afgelopen jaar is dit viermaal opgetreden. Tijdens zo’n periode, die ±10 tot 14 dagen duurt, voelt zij zich ook erg ziek en gebruikt zij als regel antibiotica (feneticilline). Besloten wordt dan ook tot tonsillectomie waarbij twee tonsillen worden verwijderd met daarin vrij veel fibrotische resten, doch geen tekenen van ontsteking of micro-abcesjes. Drie dagen na de ingreep ontwikkelt zich een macroscopische hematurie. De patiënte heeft daarbij geen koorts, geen dysurie of koliekpijnen en voelt zich ook niet ziek.

Literatuur

  1. Snoek BE van der et al. Dysmorfe erytrocyten in het urinesediment bij het onderscheiden van urologische en nefrologische oorzaken van hematurie. Ned Tijdschr Geneeskd 1994;138:721–726.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations