Advertisement

Hypo-albuminemie en oedeemvorming

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink
Chapter

Abstract

De patiënt is een 22-jarige steward van de klm, die enkele weken na vaccinatie (gele koorts en dtp) oedeem aan de benen heeft opgemerkt. ’s Morgens zijn de oogleden opgezwollen, hetgeen in de loop van de dag verdwijnt. Zijn gewicht is gestegen van 65 tot 75 kg. Hij klaagt niet over dysurie en de urine ziet er normaal uit. Wel schuimt de urine bij lozing. Als kind werd hij van zijn 2e tot 10e jaar regelmatig behandeld met corticosteroïden, soms in combinatie met cyclofosfamide, wegens eiwitverlies met de urine. In de familie komen geen nieraandoeningen voor. Hij rookt niet en gebruikt slechts sporadisch alcohol. In het voorjaar gebruikt hij medicijnen tegen hooikoorts. De patiënt is homoseksueel en woont samen met een vaste vriend.

Literatuur

  1. Lancet 1995;346:148–152.Google Scholar

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 811–813 en 820–821.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations