Advertisement

Hyponatriëmie bij hartfalen

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

Abstract

Een 78-jarige man klaagt de laatste maanden toenemend over vermoeidheid en dyspnée d’effort. Hij heeft moeite de zestien treden naar zijn woning op te komen. ’s Avonds zijn de enkels opgezet en ’s nachts moet hij er in plaats van eenmaal, driemaal uit om te urineren. Hij slaapt op 2 kussens. Vermeldenswaard is dat hij op 71- en 76-jarige leeftijd een hartinfarct heeft doorgemaakt.

Literatuur

 1. Lancet 1996;347:667–668.Google Scholar
 2. Lancet 1996;347:1338–1339.Google Scholar
 3. New Engl J Med 1996;334:1349–1355.Google Scholar

Zie verder:

 1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 535–540 en 842–850.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations