Advertisement

Contractie-alkalose

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink
Chapter

Abstract

De patiënte is een 75-jarige gehuwde vrouw, die bij het afdrogen van de vaat bewusteloos is geraakt. Haar echtgenoot vertelt dat zij hoogstens 30 seconden buiten bewustzijn is geweest, geen trekkingen heeft getoond en niet incontinent was. Bij navragen blijkt dat zij de laatste maanden vaker wegens een licht gevoel in het hoofd even moest gaan liggen. De patiënte is altijd gezond geweest en rookt noch drinkt. Als medicatie gebruikt zij soms een diureticum wegens enkeloedeem.

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk, pag. 352–355, 851–852 en 855–857.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations