Advertisement

Respiratore acidose

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink
Chapter

Abstract

De patiënt is een alleenwonende 65-jarige weduwnaar, die sinds twee dagen klachten heeft over kortademigheid en piepen op de borst. Hij hoest en geeft groen sputum op. Al langer is hij kortademig bij inspanning, zoals trappenlopen. Hij rookt 40 sigaretten per dag en drinkt 10 eenheden alcohol per week. Tot zijn 60e jaar werkte hij bij de gemeente als straatmaker.

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 452–456, 486–491 en 855–857.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations