Advertisement

Het zuur-base-evenwicht bij salicylaatintoxicatie

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 60-jarige vrouw die al jaren behandeld wordt met analgetica wegens rugpijn, wordt stuporeus opgenomen.

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 46 en 854-857Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations