Advertisement

Alcoholische keto-acidose

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 50-jarige man wordt bewusteloos op straat aangetroffen en naar de Eerste Hulp gebracht. Zijn uitademingslucht doet een overvloedig geestrijk gebeuren vermoeden. Afgezien van een stupor worden geen (focale) neurologische afwijkingen vastgesteld. De bloeddruk bedraagt 120/80 mm Hg en de polsfrequentie 80 slagen per minuut. Het lichamelijk onderzoek is verder normaal.

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 760-764, 854 en 978-980Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations