Advertisement

Vitamine B1 deficiëntie kan leiden tot een lactaat-acidose en een ‘high output failure’

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink
Chapter

Abstract

Een 42-jarige man, tot een jaar geleden een zware drinker, wordt verwezen wegens progressieve spierzwakte en paresthesieën in handen en benen. Vanwege een peptisch ulcus onderging hij in het verleden een vagotomie plus pylorusplastiek en de laatste 3 jaar gebruikte hij dagelijks 20 mg omeprazol (Losec).

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 109–110, 116–119, 423–424 en 853–854.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations