Advertisement

Hypokaliëmie in combinatie met hypertensie

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Bij een 23-jarige medische student werd tijdens het alco-schap(!) hypertensie (180/110 mm Hg) vastgesteld. Hij gebruikte geen medicijnen, drugs of drop. Ook de metingen in de volgende weken lieten verhoogde waarden zien, zodat nader onderzoek volgde.

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 851–852.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations