Advertisement

Hypokaliëmie in combinatie met kaliurese en een normale bloeddruk

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 22-jarige vrouw klaagt over snelle vermoeidheid sinds één jaar. Er bestaan verder geen klachten en bij lichamelijk onderzoek wordt niets bijzonders gevonden met uitzondering van wondjes op de rechter handrug. Haar bloeddruk is normaal (maar werd alleen liggend gemeten).

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 193–195 en 851–852.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations