Advertisement

Hypercalciëmie door sarcoïdose

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

De patiënt is een 34-jarige, niet-icterische negroïde man, die zich al ruim drie maanden moe en lusteloos voelt. Bij navragen heeft hij ook last van nachtzweten en temperatuursverhoging (tot 38,5°C). De reden dat hij nu op het spreekuur komt, is wazig zien bij branderige, gezwollen bovenste oogleden. De laatste weken heeft hij tevens pijn in de polsen en knieën.

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 500–504.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations