Advertisement

Tertiaire hyperparathyreoïdie

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink
Chapter

Abstract

Een patiënte van 58 jaar wordt reeds 18 jaar behandeld met intermitterende hemodialyse. De oorzaak van haar nierinsufficiëntie is een chronische interstitiële nefritis, die al vroeg gepaard ging met ostitis fibrosa, hetgeen na het starten van de hemodialysebehandeling alleen maar verergerde.

Literatuur

  1. Kidney international 1995;48:259–272.Google Scholar

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 804–811.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations