Advertisement

Nefrogene diabetes insipidus door hypercalciëmie

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

De patiënt is een 61-jarige brugwachter, die zijn huisarts consulteert vanwege toenemende dorst en nycturie sinds twee weken. Daar zijn moeder en zuster aan suikerziekte leden, vertrouwde hij het niet. Bij navraag blijkt hij de laatste tijd ook wat gauw moe, heeft hij een slechte eetlust en is hij geobstipeerd. Daar de urine geen glucose bevat, stuurt de huisarts hem door. Vermeld moet nog worden dat hij nooit ernstig ziek is geweest, dat hij rookt (25 sigaretten per dag) en dat hij dagelijks 1 à 2 biertjes drinkt.

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham, 2e druk: pag. 146–147, 515 en 729–733.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations