Advertisement

Hypocalciëmie en cataract

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 56-jarige man wordt verwezen naar de oogarts wegens cataract. In het verleden heeft hij een subtotale strumectomie ondergaan wegens een toxisch nodulair struma. De oogarts laat het serum-calcium bepalen, dat 1,81 mmol/l bedraagt. Serumalbumine 39 g/l, serum-fosfaat 1,69 mmol/l (verhoogd), serum-creatinine 89 μmol/l.

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 733–735.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations