Advertisement

Hypocalciëmie bij hemorragische pancreatitis

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

De patiënt is een 48-jarige man die één dag na overmatige alcoholinname klaagde over pijn in epigastrio en braken. Toen hij daarbij ook wat verward werd, verwees de huisarts de patiënt. Afgezien van een ulcus duodeni in het verleden, is hij nooit ernstig ziek geweest. Hij rookt dagelijks 50 sigaretten en drinkt normaal ’s avonds 3 pilsjes en 2 borrels.

Literatuur

  1. Lancet 1996;347:654–656.Google Scholar

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 608–610 en 733–735.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations