Advertisement

Hyperkaliëmie bij de ziekte van Addison

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 54-jarige man klaagt over vermoeidheid. Er wordt een bloeddruk van 100/60 mm Hg gemeten. Zijn huid is nogal gepigmenteerd. Hij lijkt niet uitgedroogd.

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 698–700 en 852–853 (tabel 21.9).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations