Advertisement

Behandeling van hyperkaliëmie bij nierinsufficiëntie

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 62-jarige man met chronische nierinsufficiëntie (serum-creatinine 200 μmol/l) en normokaliëmie krijgt wegens hypertensie een zoutarm dieet voorgeschreven. Twee weken later bemerkt hij dat hij amper meer uit zijn stoel omhoog kan komen. Bij onderzoek lijkt hij wat uitgedroogd en wordt een uitgesproken proximale spierzwakte gevonden. Het elektrocardiogram toont brede qrs-complexen en spitse T-toppen.

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 852–853.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations