Advertisement

Hyperkaliëmie bij diabetes mellitus

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 26-jarige man met van insuline afhankelijke diabetes mellitus en diabetische nefropatie (creatinine 320 |mol/l) heeft bij poliklinische controle geen klachten. Naast Mixtard 30/70 ‘s morgens en ‘s avonds, gebruikt hij 1 X 40 mg furosemide en 3 X 3 mg prazosine (Minipress) dd.

Bij onderzoek bedraagt zijn bloeddruk 140/94 mm Hg, zowel liggend als staand. Zijn gewicht is onveranderd (68 kg).

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 814–816 (tabel 20.26!).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations