Advertisement

Hyperkaliëmie bij rabdomyolyse

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink
Chapter

Abstract

Een 28-jarige heroïne-gebruiker wordt verwezen naar de Eerste Hulp vanwege een coma. Na intraveneuze toediening van naloxon (Narcan) wordt hij wakker en blijkt waarschijnlijk al meer dan een etmaal bewusteloos te zijn geweest.

Literatuur

 1. Lancet 1995;346:1533–40.Google Scholar
 2. Lancet 1996;347:5–6.Google Scholar

Zie verder:

 1. Souhami en Moxham 2e druk: tabellen 20.15 (pag. 801) en 21.9 (pag. 853).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations