Advertisement

Hypokaliëmie ten gevolge van de ziekte van Conn

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 48-jarige vrouw met hoge bloeddruk wordt naar de Eerste Hulp verwezen wegens sinds vijf dagen bestaande klachten over algemene malaise, obstipatie, misselijkheid en pijn in de buik. De hypertensiebehandeling bestaat uit Co-Renitec (= enalapril + hydrochloorthiazide).

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 704–706 en 851–852.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations