Advertisement

Een 22-jarige vrouw met een persisterende microscopische hematurie na een blaasontsteking

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

Abstract

Een 22-jarige Chinese vrouw, altijd gezond, meldt zich bij haar huisarts wegens frequente en pijnlijke mictie sedert enkele dagen. Zij voelt zich hierbij wat rillerig en bij opname van de temperatuur bedraagt deze 37,8 °C.

Literatuur

 1. Mason PD, Pusey CD. Glomerulonephritis: diagnosis and treatment. BMJ 1994;309:1557–1563.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Snoek BE van der et al. Dysmorfe erytrocyten in het urinesediment bij het onderscheiden van urologische en nefrologische oorzaken van hematurie. Ned Tijdschr Geneeskd 1994;138:721–726.PubMedGoogle Scholar

Zie verder:

 1. Cotran et al. 5e druk: IgA nephropathy, chronic glomerulonephritis, pag. 956–959.Google Scholar
 2. Hoedemaeker et al. 3e druk: IgA-glomerulopathie en niet-immunologische gevolgen van glomerulonephritis, pag. 362–370.Google Scholar
 3. Souhami and Moxham 2e druk: Persistent asymptomatic proteinuria and/or haematuria, pag. 813; IgA nephropathy, pag. 821.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations