Advertisement

Hypokaliëmische paralyse bij hyperthyreoïdie

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

De patiënt is een gehuwde 42-jarige man van Indonesische afkomst. Hij heeft vier kinderen en is administratief werkzaam. Hij wordt verwezen naar de Eerste Hulp omdat hij vanwege krachtverlies in (de armen en) de benen niet meer kan staan of lopen sinds hij vanochtend wakker is geworden. De klachten zijn een week geleden begonnen. Bij het opstaan is er sprake van stijfheid, krampen en krachtsvermindering van de ledematen, hetgeen hij door te lopen en te bewegen steeds kan doen verdwijnen. Hij gebruikt geen medicijnen of drugs en de medische voorgeschiedenis en familie-anamnese zijn geheel blanco.

Literatuur

  1. Ned Tijdschr Geneeskd 1995;139:938–941.Google Scholar

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 688–693 en 851–852 (tabel 21.8).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations