Advertisement

Hypokaliëmie door amfotericine-B (rta type I)

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een oncologische patiënt ontwikkelt op cytostatica een leukopenie en krijgt, in verband met een Aspergilluspneumonie, amfotericine-B toegediend. Hierop ontwikkelt deze patiënt een hypokaliëmie en een metabole acidose.

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 814–816 (tabel 20.26 en tabel 20.27) en pag. 851–852.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations