Advertisement

Verlies van HCl geeft hypokaliëmie

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 48-jarige man wordt opgenomen met sinds één dag bestaande klachten over koliekachtige pijn rond de navel en braken. Vier jaar geleden heeft hij wegens een ‘maagperforatie’ een vagotomie plus pylorusplastiek ondergaan. Bij onderzoek is de buik diffuus opgezet zonder tekenen van peritoneale prikkeling. Er worden, zonder stethoscoop, hoogtonige darmgeruizen vastgesteld. Op een buikoverzichtsfoto worden vloeistofspiegels waargenomen.

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 851–852.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations