Advertisement

De serum-natriumconcentratie bij hyperglykemie: laag of hoog?

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 48-jarige vrouw met diabetes mellitus type ii en een nefrotisch syndroom ten gevolge van ‘minimal lesions’ wordt behandeld met 60 mg prednisolon per dag. Hierop ontwikkelt zij polyurie, polydipsie en uiteindelijk verwardheid.

Literatuur

  1. Lancet 1995;346:413-17.Google Scholar

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 760-763.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations