Advertisement

Hypernatriëmie door centrale diabetes insipidus (schedelbasisfractuur)

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 40-jarige alcoholicus wordt comateus opgenomen met een schedelbasisfractuur. Het lichaamsgewicht wordt geschat op 70 kg en de urineproduktie bedraagt 175 ml per uur (dat is 4,2 liter per etmaal).

Literatuur

  1. Lancet 1995;346:413–417.Google Scholar

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 844–846 (tabel 21.1 en fig. 21.4).Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations