Advertisement

Hyponatriëmie bij hypothyreoïdie

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

De patiënt is een 76-jarig, gepensioneerd hoofd van de salarisadministratie. Hij is altijd goed gezond geweest. Zijn echtgenote lijdt aan de ziekte van Parkinson en hij maakt zich erg bezorgd over haar: ‘als ik maar niet eerder dood ga dan zij’.

Literatuur

  1. Clin Nephrol 1996;45:61–64.Google Scholar

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: pag. 687–688.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations