Advertisement

Hyponatriëmie bij nierinsufficiëntie

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink
Chapter

Abstract

Een 32-jarige man, bekend met preterminale nierinsufficiëntie ten gevolge van IgA-nefropathie, klaagt sinds 2 weken over vermoeidheid, misselijkheid en soms braken.

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: fig. 21.5, tabel 21.2 en pag. 846-848.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations