Advertisement

Hyponatriëmie door een longcarcinoom (siadh)

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 60-jarige man van 70 kg wordt verwezen wegens een gedaald bewustzijn en een eenmalig epileptisch insult. Zijn echtgenote vertelt dat haar man al enige weken niet goed is. Hij hoest meer dan voorheen (rookt sinds zijn jeugd 25 sigaretten per dag) en komt de laatste week amper zijn stoel uit.

Notes

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: fig. 21.5, tabel 21.3 en pag. 846–848.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations