Advertisement

Hyponatriëmie bij de ziekte van Addison

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 48-jarige tuinder klaagt sinds enige maanden over toenemende moeheid en gewichtsverlies. Door algehele zwakte kan hij zijn werk niet goed meer verrichten. Hij was tevoren altijd goed gezond, hij rookt niet en hij gebruikt geen alcohol of medicijnen. Zijn moeder lijdt aan hypothyreoïdie.

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: fig. 21.5 en fig. 21.6.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations