Advertisement

Recidiverende macroscopische hematurie bij een 14-jarige jongen

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

Abstract

Een 14-jarige jongen, voorheen altijd gezond, heeft het afgelopen halfjaar driemaal een periode doorgemaakt van een pijnloze, zeer forse hematurie gedurende enkele dagen. De patiënt heeft daarbij geen koliekpijnen opgemerkt, doch wel koorts tot 39°C, en was daarbij ook wel wat ‘verkouden’. De urine zag er donkerrood uit van het bloed (het urinesediment was bloed) en bevatte geen stolsels. De patiënt heeft nooit steentjes uitgeplast.

Literatuur

 1. Mason PD, Pusey CD. Glomerulonephritis: diagnosis and treatment. BMJ 1994;309:1557–1563.PubMedCrossRefGoogle Scholar
 2. Snoek BE van der et al. Dysmorfe erytrocyten in het urinesediment bij het onderscheiden van urologische en nefrologische oorzaken van hematurie. Ned Tijdschr Geneeskd 1994;138:721–726.PubMedGoogle Scholar

Zie verder:

 1. Cotran et al. 5e druk: IgA nephropathy, pag. 956–957.Google Scholar
 2. Hoedemaeker et al. 3e druk: IgA glomerulopathie, pag. 362.Google Scholar
 3. Souhami and Moxham 2e druk: Recurrent haematuria, pag. 813; IgA nephropathy, pag. 821.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

 • A. J. M. Donker
 • P. M. ter Wee
 • J. J. Weening
 • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations