Advertisement

Hyponatriëmie door volumedepletie

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

Abstract

Een 35-jarige taxichauffeur wordt verwezen naar de Eerste Hulp vanwege sinds één dag bestaande buikkrampen, heftig braken en duizeligheid bij het staan. De patiënt vertelt dat zijn klachten begonnen zijn na een personeels- feestje en dat verschillende collega’s dezelfde klachten schijnen te hebben.

Zie verder:

  1. Souhami en Moxham 2e druk: fig. 21.5, pag. 849–850 en pag. 851–852.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1996

Authors and Affiliations

  • A. J. M. Donker
  • P. M. ter Wee
  • J. J. Weening
  • J. M. Wilmink

There are no affiliations available

Personalised recommendations